sunnuntai 18. toukokuuta 2014

Bodauksen ja Crossfitin erilaiset harjoittelufilosofiat

Oletteko ikinä yhdistäneet olutta ja viiniä? Se on tyhmää ja tuomittavaa. Niin voi myös pilata molemmat juomat.

Mikään ei silti estä kaatamasta juomia samaan kuppiin ja kulauttamasta sisältöä kitaansa. Makujen sekoittumiseen toimenpide ei vaikuta, sillä viinin ja oluen maistaa selvästi erillään. Aineiden sekoittumisesta huolimatta maut koetaan eri tavoilla. Samoin käy, kun yritetään yhdistää Crossfittia kehonmuokkaukseen. Mikään ei estä yrittämästä, mutta tuloksena on kaksi toisiaan hylkivää kokemusta.

Kehonmuokkaus on toimintaa, vaikka se ei ole toiminnallista. Kehonmuokkaus jäljittelee liikeradoissaan toiminnallisuutta, joka tarkoittaa ainoastaan, että lihasten kasvattamisessa käytetään hyväksi kehon toiminnallisia ulottuvuuksia, niin kuin kaikessa muussakin inhimillisessä toiminnassa.

Kehonmuokkauksen erottaa Crossfitista harjoittelufilosofia ja elämänfilosofia. Harjoittelufilosofia määrää harjoittelun sisäpuolta ja elämänfilosofia ulkopuolta. Viime kädessä elämänfilosofia määrää myös harjoittelufilosofiasta koska harjoittelu tapahtuu elämän sisällä.

Harjoittelufilosofia määrittää miksi ja miten harjoitellaan. Siihen sisältyy harjoittelun sisäpuolen keinot, tavat, syyt ja tarkoitukset.

Bodaus esteettisenä elämäntapana

Bodarit pyrkivät kasvattamaan lihaksia niiden ulkoisen kauneuden vuoksi. Harjoittelussa kauneus tarkoittaa kokemusta esteettisten piirteiden kuten symmetrian ja muodon hyvyydestä. Kokemuksista taas syntyy harjoittelua määrävää esteettinen asenne, joka on jokaiselle bodaajalle yhteinen treenaamisen perspektiivi.

Ympäristö on tärkeä osa harjoittelutapoja ja bodaaja harjoittelee vain kuntosalilla. Kaikki harjoitteluun liittyvä tapahtuu samassa paikassa ja siksi kuntosalista muodostuu bodareille erityisen tärkeä paikka, toinen koti.

Samasta syystä myös kuntosalin ihmisistä muodostuu harjoittelun kannalta tärkein sosiaalinen viiteryhmä, jonka sanomattomat säännöt määräävät kaikkea tervehtimisestä supersarjojen viimeisen ähkäisyn oikeuttamiseen asti. Bodaajilla on tapana puhua salin tunnelmasta, tarkoittaen, että siellä käyvät ihmiset vaikuttavat omaan treenaamiseen. He suosivat "kovaa treenaavia" ja vieroksuvat  'sunnuntaitreenaajia'.

Bodaajat eivät tarvitse toisiaan treenivinkkien vuoksi vaan tekemään harjoittelulle tarkoituksia. Kehoa ei kannata muokata ilman yleisöä. Lihaksista voi iloita yksinkin, mutta vain psykologisen projektion välityksellä. Omat silmät voivat koska tahansa vaihtua toisten silmiksi. Hyvää vartaloa ei nimittäin ole olemassa ilman sen säännöllistä sosiaalista varmistamista. Aina välillä kehonmuokkaajat tiedostavat tämän ja pelästyvät lajinsa sosiaalista luonnetta julistamalla äärimmäistä yksilönuskoa:

"Teen tämän vain ja ainoastaan itseni vuoksi!"

Kehonmuokkaajien esteettinen asenne edellyttää sympaattista asennetta, jossa toisiin ihmisiin samastutaan poikkeuksellisen vahvasti. Vastoin yleistä luuloa, bodarit ovat crossfittaajia empaattisempia eikä bodareiden narsismi ole aitoa. Se on kyllä narsistinen reaktio bodarin omien silmien muuttumisesta toisten silmiksi. Freud sanoisi, että bodareiden yliminä (kulttuuri/sosiaalinen viitekehys) on liian vahva ja ego yrittää laittaa vastaan. Ego ei onnistu, joten se yrittää torjua yliminän kokonaan. Tuloksena on narsistista käytöstä, mutta vain siksi, narsismi häviää.


Kauneus kokemuksena ja kilpailemisen ristiriita

Kauneudella kilpaileminen tarkoittaa keskenään erilaisilla kauneuskokemuksilla kilpailemista, mutta silti fitnesskilpailuissa käytetään mittatikkuna yksittäisiä kauneuskäsityksiä. Arvostelussa kauneudet asetetaan hierarkkiseen järjestykseen, vaikka kauneuskokemukset ovat subjektiivisia. Bodarit turhautuvat tuomareiden kyvyttömyyteen noudattaa arvostelukriteereitä sillä tuomaritkin kokevat kauneuksia vaihtelevilla tavoilla. Kilpaileminen on bodauksen luonteelle vastakkaista ja lähenee Crossfitin logiikkaa.

Kauneuden tavoittelun takia "suoritukseen keskittyminen" tarkoittaa aivan toista kuin crossfittaajilla. Bodarit saavuttavat sarjojensa aikana hengellisiä kokemuksia, joita ammattilaiset kuvaavat Nirvanaa muistuttavina zen-tiloina. Ne ovat mahdollisia vain silloin kun ei keskitytä suoritukseen vaan suorituksessa olemiseen.

Oikean tekniikan seuraaminen ja yksittäisen suorituksen järjellinen laskelmointi ovat raudan käskemistä ja etäisyyden ottamista. Bodareiden liikkeistä tulee sen sijaan intuitiivisia, joka esteettisen asenteen kanssa ensin alistaa ja sitten tappaa suorittavan järjen. Arnoldin Pumping Iron -elokuvassa kuvaama "pumppi" ei sekään ole hedonistinen kohtaus vaan ruumiin kyseenalaistumista sillä hetkellä, kun ego kuolee. Arnold kertoo pumpin olevan samanlaista kuin laukeaminen. Samalla hän kertoo kuinka jatkuva "pumpissa" oleminen tarkoittaa taivaallista olotilaa.

Bodareiden harjoittelufilosofia yhdistyy "elämäntapaan". Esteettinen asenne ei ole mahdollinen muuten kuin elämän laajuisena, koska se korvautuu helposti egon syöttämillä nautinnoilla. Siksi bodarit suosivat askeettista elämäntapaa. Egolle ei edes haluta antaa jalansijaa kännäämisellä tai karkilla koska se olisi kaikille bodareille yhteisen elämäntavan eli yliminän huijaamista.

Elämäntapa on kuitenkin eri asia kuin elämänfilosofia. Bodareiden elämänfilosofia ei voi perustua esteettisen asenteen puhtauteen siksi, että egon tappaminen on vahingollista. Crossfittaajan harjoitusfilosofian kohdalla taas ongelmana on egon liian suuri koko.

Crossfit: insinöörit kilpasilla


Bodauksessa liikutaan pelkästään kuntosalilla. Crossfitissa taas kuntosali vain esittää kaikkia mahdollisia paikkoja ja viime kädessä luontoa. Kuntosalin nimikin muutetaan boksiksi ja siellä käytettävät välineet matkivat alkeellisia ja luonnosta löytyviä elementtejä. Boksista ei tule crossfittaajan toista kotia, koska harjoittelu ei saa olla riippuvainen harjoitteluympäristöstä.

Harjoittelunsa puolesta crossfittaajat tarvitsevat toisiaan treenivinkkien vuoksi ja kannustamaan parempiin tuloksiin. Crossfittaajan, kuten kenen tahansa urheilijan, pitää järkevästi laskelmoida harjoitteluaan saavuttaakseen parhaita mahdollisia tuloksia. Crossfittaaja ei voi sukeltaa harjoitteluun vaan hänen täytyy tietää missä mennään ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Crossfittaaja pitää siis keskittyä suorituksiin niiden ulkopuolelta käsin. Tämä edellyttää ns. välineellistä asennetta, jota voi myös kutsua insinööriluonteeksi.

Välineellinen asenne ei suuntaudu ihmisiä vaan järkeä ja abstraktioita kohti. Empaattinen asenne häiritsee suorituksia ja laskelmointia. Tämä aiheuttaa egon ylikorostumista, joka saa aikaan supermieskomplekseja. Seurauksena on omien kykyjen yliarvointia, joka saa aikaan loukkaantumisia. Crossfitin lopettaminen johtuu liian suuren egon aiheuttamasta yliminän vastarinnasta. Ego ei onnistu laittamaan vastaan yliminälle, joten se yrittää torjua yliminän kokonaan ja tuloksena on hetkellinen nöyryyskohtaus:

"Minusta ei ole tähän"


Crossfit on enemmän yksilölaji kuin kehonmuokkaus. Tietysti boksit ovat yhteisöjä ja maailmanlaajuinen crossfityhteisö on olemassa. Sen sisäinen kommunikaatio voi olla myös urheilulajien keskinäisessä vertailussa ainutlaatuista. Silti crossfityhteisö koostuu vain yksilöistä, jotka kilpailevat keskenään ja itseään vastaan.

Toisten kanssa kilpailu on itsensä kanssa kilpailemista 

Crossfitissa lasketaan jatkuvasti kaikkea. Samalla on pyrittävä parempiin tuloksiin jossain laskettavassa mielessä. Crossfitideologiassa korostetaan kilpailun positiivista määritelmää, jossa ihmiset kilpailevat itseään eikä toisiaan vastaan. Näin korostetaan egoa ja piilotetaan taustalla vaaniva yliminä siihen asti kunnes yksilö osallistuu esimerkiksi ensimmäisiin Crossfitkilpailuihin. Voittamisen paineista voi tulla sietämättömiä.

Sosiaalinen kilpailu pitää egon kurissa ja ilman sitä Crossfit ei olisi kiinnostavaa. Crossfitin joukkuelajit on tehty tasapainottamaan yksilökeskeisyyttä, joka vaikuttaa crossfittaajien elämäntavoissa. Crossfittaajille on yritetty kehittää elämäntapoja, jotka liittyvät lähinnä ruokavalioon, mutta suurimmalle osalle crossfit on vapautta valita oma elämäntapansa. Urheilijoilla ei yleensä ole mitään yhteistä "urheilullista elämäntapaa" koska he eivät tarvitse sellaista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti